VERTICAL GARDEN DESIGN

Hotel Kungsträdgården

Two 15m high walls in a hotel.

Back to listing
Vertical garden at Hotel Kungsträdgården / Växtvägg på Hotel Kungsträdgården.
Vertical garden by the restaurant / Växtvägg vid restaurangen.
The vertical garden at Hotel Kungsträdgården / Växtvägg på Hotel Kungsträdgården.
The tallest vertical garden here is 15m / Den högsta växtväggen här är 15m.
Living wall at Hotel Kungsträdgården / Levande vägg på Hotel Kungsträdgården.
Vertical garden at Hotel Kungsträdgården / Växtvägg på Hotel Kungsträdgården i Stockholm.

For these high and narrow walls plants have been chosen to create a cascading and tropical appearance. Large areas of Philodendron scandensChlorophytum comosum and Ficus pumila compose a vertical pattern acting as a backdrop for the accent plants.

 

As accent plants there are several kinds of aroids that with time will develop large, pendant leaves. Some have a cascading growth habit, but most tend to slowly climb upwards and develop gradually larger leaves as the plant reaches its´ mature form. There are also flowering accents such as BegoniaBillbergia and Streptocarous as well as some very long and cascading ferns of Polypodium and Nephrolepis.

 

[SWE]
Dessa växtväggar har gestaltats med växter av tydlig tropisk karaktär. En bas av Philodendron scandensChlorophytum comosum och Ficus pumila, skapar ett vertikalt, nedhängande mönster som fond för de många solitärväxterna. De flesta solitärerna är från släktena Philodendron och Anturium, av vilka många i naturen återfinns klättrande längs regnskogens trädstammar – en inspirerande förebild för dessa smala höga växtväggar. Flera kommer med tiden få mycket stora blad.

 

Det finns även växter som återkommande blommar, tex Billbergia, Streptocarpus, och Anthurium andreanum, samt ormbunkar som med tiden utvecklar långa nedhängande blad.